Εναρκτήρια συνάντηση για το ProbioticOlives

Την πρώτη τους συνάντηση πραγματοποίησαν οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου με τίτλο “Ζύμωση επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Καλαμών με χρήση προβιοτικών ως καλλιέργεια εκκίνησης”, ακρωνύμιο ProbioticOlives και κωδικό ΠΣΚΕ Μ16ΣΥΝ2-00219. Αφορμή της συνάντησης ήταν η επιτυχής έναρξη των εργασιών του έργου και η συζήτηση για τον προγραμματισμό των επικείμενων εργασιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης 2 του υπομέτρου 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 28 μήνες, με έναρξη στις 11 Απριλίου 2023 και ολοκλήρωση στις 31 Αυγούστου 2025. Στην επιχειρησιακή ομάδα του έργου συμμετέχουν η foodstandard α.ε., το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και ο Αγροτικός Ελαιοκομικός  Συνεταιρισμός Στέρνας.

Στόχος του έργου ProbioticOlives είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας παραγωγής που εφαρμόζεται στη φυσική μαύρη ελιά, με έμφαση στην ποικιλία Καλαμών, μέσω της προσθήκης προβιοτικών καλλιεργειών εκκίνησης κατά τη ζύμωση. Η προσθήκη των προβιοτικών καλλιεργειών αναμένεται ότι θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του προϊόντος, καθώς η συστηματική πρόσληψη προβιοτικών, μέσω της κατανάλωσης του προϊόντος, θα συμβάλλει στην ισορροπία της εντερικής χλωρίδας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου και κατά επέκταση στην ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού.

Η εναρκτήρια συνάντηση του ProbioticOlives πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft 365- Teams στις 2 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή των γεωπόνων του συντονιστή φορέα foodstandard, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού και την επιστημονική καθοδήγηση των καθηγητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του έργου, συζητήθηκε το πρόγραμμα των εργασιών και συμφωνήθηκε ο συντονισμός του έργου.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *