Ζύμωση Επιτραπέζιας Ελιάς
ποικιλίας Καλαμών με χρήση
Προβιοτικών ως Καλλιέργεια Εκκίνησης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο με τίτλο «Ζύμωση Επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών με χρήση Προβιοτικών ως Καλλιέργεια Εκκίνησης» ProbioticOlives, φιλοδοξεί στην τροποποίηση της υπάρχουσας διαδικασίας παραγωγής που εφαρμόζεται σήμερα στη φυσική μαύρη ελιά, με την προσθήκη προβιοτικών καλλιεργειών εκκίνησης κατά τη ζύμωση, με ιδιαίτερο στόχο την ποικιλία Καλαμών που αποτελεί τη σημαντικότερη ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς που διαθέτει η χώρα μας στην κατηγορία της φυσικής μαύρης ελιάς. Η συστηματική πρόσληψη προβιοτικών συμβάλλει στην ισορροπία της εντερικής χλωρίδας και κατ’ επέκταση στην πρόσληψη και αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου, ενώ ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού και συμβάλλει στην αποφυγή τροφικών αλλεργιών και δυσανεξιών. Το προβιοτικό δυναμικό θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ήδη υψηλή διατροφική αξία της φυσικής μαύρης ελιάς καθώς επίσης θα αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητά της.